Medyum
İstanbul Medyum Hocalar
Almanya Medyum Hocalar
Hollanda Medyum Hocalar
Belçika Medyum Hocalar
Medyum Arıyorum
Azerbaycan Medyum Hocalar
Cennetül Esma Dairesi
Medyum Bakım
Fransa Medyum Hocalar
İzmir Medyum Hocalar
Büyü Bozan Medyum Hocalar
Kıbrıs Medyum Hocalar
Ankara Medyum Hocalar
Avusturya Medyum Hocalar
Mardin Medyum Hocalar
Medyum
MANEVİ İLİMLER

MUSKA

Aşağıdaki yazımda Muska nedir?, Muska neden yazılır?, Muska hakkında bazı bilgilerden bahsedeceğim. Yararlı olmasını gönülden dilerim.

Muska Nedir?

Sözlükte “yazılı  şey” anlamına gelen Arapça nüsha kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Çoğunlukla insanlar tarafından taşınan, bazen de belli mekanlara yerleştiri­lerek kötü güçlerin etkisinden koruma sağ­ladığı kabul edilen muska, prehistorik/çok tanrılı dinlerden tek tanrılı dinlere kadar pek çok inançta yaygınca görülen büyü ile yakından alakalı kült nesnelerinden biridir. Taşıdığı mana bakımından muskanın antik dinlerden günümüze kadar fazla değişmeden geldiğini söylemek mümkündür. Buna göre muska, sahip olduğu­na inanılan sihirli  güç  (mana) aracılığıyla taşıyan kişiyi hem kötülüklerden koruyan hem kısmet getiren, çoğunlukla bir nesneden, bazen de yazı veya sembol şeklindeki gizemli karakterlerden oluşan özel objeleri ifade eder.

Muska, içerisinde Kur’an-ı Kerim Ayetlerinin, Hz. Muhammed’in (S.A.V.) mûbarek dualarının bulunduğu özellikle Cebrail (A.S.) tarafından hastalık, büyü, nazar, cinlerden kurtulma gibi konular için öğretilen ve dönemin şartlarına göre üzerine yazı yazılabilecek (deri, kumaş, kağıt vb.) şeylere Kur’an-ı Kerim Ayetlerinin ve Hadislerin yazıldığı, üzerinde taşıyana huzur, güven, korunma ve psikolojik rahatlama telkin etme amaçlı uygulamalara yer verilen genel isimdir.

Muska Hakkında!

Dinler tarihi çalışmalarında muska kategorik olarak büyü kavramıyla alakalandırılır. En basit tanımıyla büyü, özel birtakım metotlar aracılığıyla herhangi bir fenomeni veya olayı etkileme, değiştirme ya da dönüştürme özelliklerini haiz dinsel bir eylemdir. Büyü, daha çok bu konuda uzmanlaşmış kişiler tarafından tapınak gibi kutsal mekanlarda özel ritüeller eşliğinde icra edilirdi. Muskayı bu uygulamadan farklı kılan en önemli özellik onun insan tarafından taşınabilir olmasıdır. İptidai insanın sahip olduğu, “Benzer, benzeri etkiler” mantığı büyü kavramının temelini oluştu­rur. Buna göre muska hangi varlığa karşı koruma sağlayacaksa ya o varlığa benzer bir şekilde yapılmalı ya da ondan bir unsur taşımalıdır. Böylece muska haline getirilen nesneye sahip olmak, muskanın kendisine benzetildiği meş’um varlığa da hükmetmek anlamına gelecektir. Muska yapma faaliyeti muhtemelen böyle bir zihinsel düzlem çerçevesinde başlamıştır.

Peygamber efendimizin, cinlerin zararlarından Müslümanları korumak için Hazret-i Ali’ye yazdırdığı bir mektup vardır. Üzerinde taşıyana ve evinde bulundurana o mahluklar zarar veremez. Eshab-ı kiramdan Ebu Dücane hazretleri anlatır:

“Yatıyordum. Değirmen sesi gibi ve ağaç yapraklarının sesi gibi bir ses duydum ve şimşek gibi bir parıltı gördüm. Başımı kaldırdım, odanın ortasında siyah bir şey yükseldiğini gördüm. Elimle yokladım. Kirpi derisi gibi idi. Yüzüme, kıvılcım gibi şeyler atmaya başladı, hemen Resulullaha gidip anlattım. Buyurdu ki: (Ya Eba Dücane, Allahü teâlâ, evine hayır ve bereket versin!)

Kalem ve kağıt istedi. Hazret-i Ali’ye bir mektup yazdırdı. Mektubu alıp, eve götürdüm. Başımın altına koyup, uyudum. Feryat eden bir ses beni uyandırdı. Diyordu ki: (Ya Eba Dücane, bu mektupla bizi yaktın. Senin sahibin, bizden elbette çok yüksektir. Bu mektubu bizim karşımızdan kaldırmaktan başka bizim için kurtuluş yoktur. Artık, senin ve komşularının evine gelemeyeceğiz. Bu mektubun bulunduğu yerlere gelemeyiz.) Ona dedim ki, sahibimden izin almadıkça bu mektubu kaldırmam. Cin ağlamasından, feryadından, o gece bana çok uzun geldi. Sabah namazını, mescitte kıldıktan sonra, cinnin sözlerini anlattım. Resulullah Efendimiz buyurdu ki: (O mektubu kaldır. Yoksa, mektubun acısını, kıyamete kadar çekerler.)” [Delail-ün-nübüvve, Tezkire-i Kurtubi]

Muska Nasıl Yapılır?

Muska, tedavi amaçlarına göre farklı şekillerde yazılır. Hastalıkların şifa bulması, Büyü bozma, Nazardan korunma, Cinlerden Korunma, İnsanlardan korunma konularında muskalar farklı olarak düzenlenir.

Muska; Allah ve Peygamber kelamıdır. Manevi bir zırhtır, insanlara hiç bir zararı yoktur.

Sizlerin kullanım amaçlarına göre hazırlanmayan muskalar veya dijital dünyanın tamamen hayatımıza adapte olmasıyla geliştirilen elektronik muskalar sizlerin işine yaramayan, sadece masraf ettiğiniz ve boşuna taşıdığınız muskalardır. İnsanlarımız öylesine uzaklaştırılmışlar ki çare ve derman için ne duyuyorlarsa ona tutunuyorlar, yıllardır insanlarımıza kadın-erkek olsun, çocuk olsun şifa vermesi niyetiyle adını muska koyup sevdiklerine, annelere, eşlere, babalara, çocuklara büyü taşıttıran ve bugün bu işlerden anladığını iddia ederek konuyu bir sektör haline getiren uzmanlar(!) henüz muskanın tarifini bile yapmaktan acizlerdir.

Muska, okunan ve yazılan Ayet, Hadis ve Dua tamamen aslına bağlı kalarak hazırlanmalıdır. Muska hakkıyla korunmuş olmalı ve üzerinde taşıyan kişinin muskanın içinde ne olduğunu bilerek hareket etmesi şartı vardır. Burada şifayı verenin; üzerinde ayet ve hadislerin duaların bulunduğu muska değil, kelamın sahibi ve Alemlerin yaratıcısı olan Yüce Allah olduğu unutmayacak, O’ndan başka hiçbirşeyden medet umulmayacaktır.

Kontrol

ebced ilmi | ebced ilmi nedir | ebced nedir | ebced bakan medyumlar

EBCED İLMİ

Ebced ilmi, ebced hesaplama, ebced hesabı nedir?, isminizin ebced değeri, cifr nedir? gibi konularda sizlere …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir