Medyum
İstanbul Medyum Hocalar
Almanya Medyum Hocalar
Hollanda Medyum Hocalar
Belçika Medyum Hocalar
Medyum Arıyorum
Azerbaycan Medyum Hocalar
Cennetül Esma Dairesi
Medyum Bakım
Fransa Medyum Hocalar
İzmir Medyum Hocalar
Büyü Bozan Medyum Hocalar
Kıbrıs Medyum Hocalar
Ankara Medyum Hocalar
Avusturya Medyum Hocalar
Mardin Medyum Hocalar
Medyum
MANEVİ İLİMLER

CİNLER

Cin Nedir?

Cinler, insanın 5 duyusuyla algılanamayan, ama insanlar gibi şuur ve iradeye sahip olan, insanlar gibi ilahi emirlere uygumakla ve yine insanlar gibi mümin ile kafir olarak gruplardan oluşan bir varlık yürü anlamına gelir.

Kur’an-ı Kerim’de “cin” adıyla açıkca belirtilmiştir. Toplumumuza ise bölgelere göre farklı isimlerle adlandırılmıştır. Gerçekte normal insanlar tarafından görülemeyen varlıklardır. Cinler, duyu organlarından gizlenen varlıklardır.

Kur’an-ı Kerim’e göre “Dumansız Ateşten” yaratılmışlardır. İnsan bilgisinin kesin olarak tanımlamakta zorlandığı ancak varlıklarından şüphe edilemeyen ve Allah’a ibadet noktasında insanlarla bir tutulan varlıklardır. Bilinç mükemmeliyeti olarak, evrende “İnsan”dan sonra gelmektedir. Mutlak mânâda ölümü, insanda olduğu gibi kıyamet denen anda olmaktadır. Basit mânâdaki yani bizim umumi olarak anladığımız şekildeki ölümleri ise, kendilerine tayin edilmiş ömürleri sonunda perisperilerinden (dalga bedenden) soyutlanmaları tarzında olmaktadır. Cinler kendilerinden birisinin ölümlerini, onun aralarından kaybolmalarıyla anlarlar.

Cinlerin Özellikleri ve Yapısı Nasıldır?

Cinin yaratıldığı zamana açıklık getiren bir Ayet-i Kerimede şöyle buyurulmaktadrr: “Andolsun ki biz, insanı kuru bir çamurdan suretlenmiş bir balçıktan yarattık; cânnı da daha önce çok zehirli bir ateşten halk ettik.

Cinlerin de erkeği ve dişileri olduğu gibi onlarda ürerler ve ölürler. Akıl ve irade sahibidirler. Onlar da insanlar gibi emir ve  yasaklara uymak Allah’a ibadet etmek için yaratılmışlardır. İnsanların peygamberleri onlarında peygamberleridir. Cennetle de nimetlendirilecekleri olduğu gibi Cehennemle de azablandırlacak olanları vardır.

Cinler, ne geleceği bilerler ne de kendileri dışında olan olayları bilebilirler. Gayb bilgisi Allah’a mahsustur.

Yeryüzündeki çalışmaları devam etmekle beraber, peygamberimizden sonra gökyüzüne çıkıp bilgi edinme girişimleri, koruyucu  melekler ve  delici alevlerle engellenmiştir.
Bilmediğimiz yöntemlerle zarar verme kapasitesine sahip şeytanlaşmış cinler vesvese verebilir, kalplerimize şer tohumları ekebilirler. Dinimizde haram olan büyü türü işleri oyunlarına alet edebilirler.  Ancak şu unutulmamalıdır ki  mahiyeti bilinmeyen fısıldamalar dışında hayatımıza müdahale yetkileri yoktur. İnançlarını yaşayan, Allah’ı zikreden ve kendilerinden Allah’a sığınan müminler üzerinde cinlerin hiç mi hiç etkileri yoktur.

–Cinleri Tanıtan Dört Özellik

“CİNLER”in çok önemli birkaç özelliği vardır ki, bu hususlar konuyu dikkatle tetkik edenlerin asla gözünden kaçmaz.

—Cinlerde mantıksal bütünlük yoktur

Eğer CİNLERDEN ya da kendi tanıtımlarına göre UZAYLILARDAN alınan tebliğler dikkatle tetkik edilecek olunursa, verilen konularda baştan sona mantıksal bir bütünlülük asla görülemez. Sürekli çelişkili beyânlar verilir. Bir yerde verilen beyân, bir başka yerde, ötekine ters düşer. Bunu kamufle etmek için de hemen bir yafta, bir kılıf sererler; “biz sizi düşündürmek, imtihan etmek, dikkatinizi ölçmek için bu çelişkileri koyuyoruz.
Oysa, sürekli çelişki içindedirler. Bunun sebebi de “zekâ”ca güçlü olmalarına karşılık “akıl” yönünden bir hayli ölçülü yapıya sahip olmalarıdır. Pratik “zekâ” ile o an için o konuya bir çözüm getirebilirler, ancak “akıl” son derece sınırlı olduğu için, o anda buldukları çözüm mutlaka bir süre evvel verdikleri tebliğlere; ya da, bir süre sonra verecekleri tebliğlere, son derece ters düşerek, büyük bir çelişki oluşturacaktır.

—Cinlerde büyüklük duygusu aşırı gelişmiştir

Burada bahsi geçen büyüklük, sadece duygusal büyüklük, gurur kibir anlamında olmayıp; birimsel ve boyutsal anlamdadır aynı zamanda. CİNLER, kendilerinin insanlardan ne kadar üstün, büyük ve yüce olduklarına inandırmak için de insanlarla aralarına mertebe koyarlar. CİNLER, bu kişilerin çoğunda halusinasyon türü, uzaylı – uzay gemili rüyalar veya uyanıklık halinde görülen imajlar da göstermektedirler ki, artık onlar için inanmaktan başkaca bir yol kalmamaktadır.
CİNLERİN insanları kandırmada önemli bir taktiği de, ayrıca şu olmaktadır:

Her medyum topluluğu, hangi inançlarla bezenmiş ise, onlara kendi inançları doğrultusunda tebliğ verilmekte, sanki onlardanmış gibi kendilerini kabûl ettirmektedirler. Meselâ dini ciddiye almayanlara, aynı şekilde; dinle ilgilenene aynı şekilde; tasavvufa meyli olana bir tasavvuf önderinin ismini kullanarak gibi. Cinlerde kendini kontrol mekanizması çok zayıftır.

—Cinlerde sürekli tekrarlar mevcuttur.

İnsanlara sürekli tebliğler vererek, onlara kendilerinin üstünlüğünü kabûl ettirmeye çalışan cinler`de mevcut bulunan bir özellik de belirli kelimeleri sürekli tekrar eden cümleler kurmalarıdır.

—Cinlerde kendilerini kontrol mekanizması çok zayıftır.

Bu sebepten ayarları çok kolaylıkla kayar ve konuşmalarında haddi aşarlar. Buna şayet tâbiri caiz ise “reostaları bozuktur” da denilebilir.

Bazen Yaradanı yaradan, yüce güçler olurlar; bazen, ALLAH`ı bedenleyip insanların arasına yollarlar; bazen evrenlerden büyük, yüce varlıklar olurlar; bazen de Rabbin itaatkâr kulları olarak, insanları dinden ve Allah Rasûlü’nden uzaklaştırıp kurtarmak(!) için ellerinden geleni esirgemezler.

 

Kontrol

ebced ilmi | ebced ilmi nedir | ebced nedir | ebced bakan medyumlar

EBCED İLMİ

Ebced ilmi, ebced hesaplama, ebced hesabı nedir?, isminizin ebced değeri, cifr nedir? gibi konularda sizlere …

Bir Yorum

  1. Bundan yaklaşık 2 sene önce kuzenime cin musallat oldu. Bizim de internette yaptığımız detaylı aramadan sonra hocama denk geldik. Bu devirde gerçek medyum bulmak çok zor. Etraf dolandırıcı olmuş. Hocamla yaptığımız işlemlerden sonra cin musallatından kurtulduk. Hocam Allah razı olsun. Sizin gibiler olmasa dünya kötülerden geçilmez. Güvenilir medyum olarak herkese sizi öneriyorum hocam. Hayırlı işler hocam inşallah işleriniz çok olur. Herkes sizin gibi bir alimden faydalansın.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir