Medyum
İstanbul Medyum Hocalar
Almanya Medyum Hocalar
Hollanda Medyum Hocalar
Belçika Medyum Hocalar
Medyum Arıyorum
Azerbaycan Medyum Hocalar
Cennetül Esma Dairesi
Medyum Bakım
Fransa Medyum Hocalar
İzmir Medyum Hocalar
Büyü Bozan Medyum Hocalar
Kıbrıs Medyum Hocalar
Ankara Medyum Hocalar
Avusturya Medyum Hocalar
Mardin Medyum Hocalar
Medyum
MANEVİ İLİMLER

ASTROLOJİ

Bu yazımda Astroloji Nedir?, Astroloji tarihçesi hakkında bazı bilgiler paylaşacağım.

Astroloji Nedir?

Astroloji, genel anlamıyla gök bilimidir. Benim bahsedeceğim astrolojinin tamamı değil, islam ile alakalı olan bölümüdür.

İlk peygamber olan Hz. Adem’den, son peygamber Hz. Muhammed (S.A.V.)’e kadar Kuran-ı Kerim’de yazdığı gibi 124.000 peygamber gelmiştir. Allah, insanlara, doğru yolu göstermeleri, onların, kendi tekliğini bilmeleri için gönderdiği peygamberlerin her birine, değişik konularda ilim hazineleri vermiştir.

Çok okuyan, kalemi bulan ve dolayısıyla kalemle yazı yazabilen ilk peygamber olan İdris peygambere “Burçlar İlmi” verilmiş ve kendisi de Allah’ın izniyle bunları daha da genişletmiştir.

İdris peygamger Allah’dan almış olduğu emirlere dayalı olarak yıldızların, insanlar ve tüm dünya için tesir ve önemini anlatmaya çalışmıştır. İdris peygamberin mucizesi Yıldız İlmidir. Daha sonra Babiller tarafından, İdris peygamber referans alınarak bu ilim daha da genişletilmiştir.

Pek çok islam düşünürü de bu olayları referans alarak yıldızların üzerimizdeki etkilerini, varlığın var oluşunda burcların rolünü inceleyerek kitaplarına konu edinmiştir.

Burçlarla İlgili Ayetler

 • “Gerçekte Rabbiniz gökleri, yeri altı gün içinde yaratan sonra Arş üzerinde hükümran olan Allah’tır. Geceyi gündüze bürür, o onu kışkırtarak takip eder. Güneş, ay ve yıldızlar var. Onun emrine baş eğmiştir. İyi bilin ki, yaratmak da emretmek de Ona aittir. Ne ulu, o alemlerin Rabbi olan Allah!”
  (Araf/54.ayet)
 • “Hakikaten biz, gökte BURÇLAR yarattık. Ve temaşa edenler için süsledik.”
  ( Hicr/16.ayet)
 • “Yeryüzünde veya nefislerinizde size isabet eden bir olay, bizim onu yaratmamızdan evvel, mutlaka bir kitap da yazılmıştır. Bunu, önceden mukadder, yazılı olduğunu bilip, elinizden çıkan şeylerden dolayı üzülmemeniz, elinize giren ile de sevinip şımarmanız için açıklıyoruz.”
  ( Hadid/22-23.ayet)
 • “Güneşi ışık kaynağı, ayı parlak, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için ona menzil menzil miktarlar belirleyen O’ dur. Allah bunu ancak hak hikmetle yarattı. Anlayacak bir kavim için ayetleri ayrıntılı olarak açıklıyor.”
 • “Biz dünya semasını yıldız ziynetleri ile süsledik. Ve onları azgın şeytanlardan koruduk.”
 • “Gece ile gündüzün birbiri ardınca değişip durmasında, Allah’ın göklerde ve yerde yarattıklarında sakınan bir kavim için elbette birçok deliller vardır.”
  (Yunus/6.ayet)
 • “Gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, Allah’ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde muttaki kavim için özel ayetler vardır.”
  ( Yunus/6.ayet)
 • “Üstünüze yedi sağlam göğü bina ettik. Oraya parlayan bir kandil astık.”
  ( Nebe/13.ayet)
 • “Gökte BURÇLAR yaratan, onların içinde bir kandil ve nurlu bir ay yaratan Allah’ın şanı ne yücedir!..”
  ( Furkan/61.ayet)
 • “Göklerde, yerde nice ayetler vardır ki onlar, o alametlerin üstüne basıp geçerler ve onlardan yüz çevirirler.”
  ( Yusuf/150.ayet)
 • “Güneş Ay’a yetişemez. Gece de gündüzü geçemez. Hepsi birer felekte yüzerler.”
  (Yasin/40.ayet)
 • “Allah gökleri ve yeri HAK olarak yarattı. Bunda müminler için ibret vardır. “
  (Ankebut/44.ayet)
 • “Görmez misin ki, Allah, göklerde ve yerde olan şeyleri hep sizin menfaatinize musahhar kıldı. Üzerinize açık ve gizli olarak birçok nimetleri tamamladı.”
  ( Lokman/20.ayet)
 • “Göklerde ve yerde olanların tamamı onun dur. Hepsi ona boyun eğicidirler.”
  (Rum/26.ayet)
 • “Allah gökleri, yeri, ikisinin arasında bulunan şeyleri ancak Hakkı yerleştirmek için ve muayyen bir müddetle yarattı.”
  ( Rum/8.ayet)
 • “Gece, gündüz, güneş ve ay Allah’ın kudretine dalalet eden ayetlerindendir. Siz, güneşe ve aya secde etmeyin. Onları yaratan Allah’a secde edin.”
  ( Fussulet/37.ayet)
 • “Gökten yere kadar bütün dünya işlerini o tedbir eder.”
  ( Secde/5.ayet)
 • “Biz gökleri, yeri, aralarındakileri, eğlence ve boş yere yaratmadık. Biz onları ancak Hak ile yarattık. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.”
  ( Duhan/38-39.ayet)
 • “Ve size geceyi, gündüzü, güneşi, ayı ve yıldızları musahhar kıldı. Bütün bunlar Onun emrine boyun eğmişlerdir. Bunların her birinde akıl kullanacak bir kavim için alametler vardır.”
  (Nahl/12.ayet)
 • “O göklerde, yerdekilerin tamamını, kendi tarafından sizin hizmetinize verdi. Bunda tefekkür eden bir kavim için ayetler ve ibretler vardır.”
  ( Casiye/13.ayet)
 • “Biz, yeri, göğü, aralarındaki şeyleri kafirlerin zannettikleri gibi abes ve batıl, boş yere yaratmadık.”
  ( Sad/27.ayet)

Kontrol

ebced ilmi | ebced ilmi nedir | ebced nedir | ebced bakan medyumlar

EBCED İLMİ

Ebced ilmi, ebced hesaplama, ebced hesabı nedir?, isminizin ebced değeri, cifr nedir? gibi konularda sizlere …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir