Medyum
İstanbul Medyum Hocalar
Almanya Medyum Hocalar
Hollanda Medyum Hocalar
Belçika Medyum Hocalar
Medyum Arıyorum
Azerbaycan Medyum Hocalar
Cennetül Esma Dairesi
Medyum Bakım
Fransa Medyum Hocalar
İzmir Medyum Hocalar
Büyü Bozan Medyum Hocalar
Kıbrıs Medyum Hocalar
Ankara Medyum Hocalar
Avusturya Medyum Hocalar
Mardin Medyum Hocalar
Medyum
Çarşamba , Ekim 18 2017
MANEVİ İLİMLER
Anasayfa / BLOG / Tütsü

Tütsü

Tütsü Nedir?

Tütsü, tüm dünyada ve son yıllarda ülkemizde sıklıkla kullanılan ürünlerin başında geliyor. Ama tütsünün ne anlama geldiğini ve ne için yakıldığını biliyor muyuz? Özellikle hint ve budistlerce yakıldığı , japonların da ayinlerinde sıkça tütsü kullandıkları bilinen bir durumdur. Bizim kültürümüzde de yeri vardır. Günümüzde tütsüler, evlerin güzel kokması için yapılsa da bioenerji ve meditasyonun vazgeçilmez maddelerinden biridir. Özellikle çakra açma çalışmalarında ve aura temizliğinde tütsülerin yeri vazgeçilmezdir.

büyü bozmak için tütsü,cinler ve tütsü,cin tırnağı tütsü,cinlere karsi tütsü,cinleri kovan tütsü,cinlerin sevmediği tütsü,dinimizde tütsü yakmak,dua ederken tütsü yakmak,islamiyet ve tütsü,islamda tütsü,kuranda tütsü,peygamber efendimiz tütsü,peygamberimiz tütsü,tütsü cin çağırır mı,tütsü cin,tütsü caiz mi,tütsü büyüsü,tütsü büyü,tütsü dinimiz islam,tütsü diyanet,tütsü duaları,tütsü duası,tütsü günah mı,tütsü hadis,tütsü nazara iyi gelir mi,tütsü olan eve cin gelir,tütsü ve cinler,tütsü ve islam

Tütsüler Ne İçin Kullanılır?

Tütsüler, islam kültüründe etrafı güzel kokutmak için kullanılır. Bunlar için bazı yazılar ve sözler mevcuttur;

  1. Cabir (r.anh)’den; Rasulullah (s.a.v.) buyurdu ki; “Ölülerinizi (kefenlerini) üç defa tütsüleyin” (Sahihtir. İbni Ebi Şeybe(2/467) Bezzar(813) İbni Hibban(5/15) Hakim(1/355) Beyhaki(3/405) Ahmed(3/331) Tarihu İbni Main(3/307) Deylemi(2569) Zeylai Nasbur Raye(2/264) Mecmauz Zevaid(3/26) İbni Hacer ed Diraye(1/232)
  2. Esma bintu Ebi Bekr (r.anha) kefeninin tütsülenmesini vasiyet etmiştir.(İbni Sad(8/254); İbni Ebi Şeybe(2/467) isnadı sahihtir)
  3. İbni Ömer (r.anh) her Cuma elbisesini tütsülerdi. (İbni Ebi Şeybe (1/481)
  4. Ebu Hurayra, İbni Sirin, Hasen el Basri ve İbrahim en Nehaî; “kefen tütsülenir” dediler. (İbni Ebi Şeybe(2/467); İbni Kudame el Mugni(2/169)
  5. Nuaym el Mucmir (r.anh), Rasulullah (s.a.v.)’in mescidini tütsülediği için “el mucmir” lakabını almıştır. (Fethul Bari(2/7); Tehzibut Tehzib(10/414);Tehzibul Kemal(29/488); Taberani Sagir(2/32); Nevevi el Minhac(3/134); İbni Abdilberr et Temhid(16/177); Zukani Şerhul Muvatta(1/106); İsbehani Ricalu Muslim(2/295); Ebu Ya’la el Halili el İrşad(1/217); Kettani Teratib(1/170); el Mudevvene(1/107)
  6. Ömer (r.anh) her Cuma mescidi tütsületirdi. (İbni Abdilberr et Temhid(16/177); Ebu Yala(1/170); İbni Ebi Şeybe(2/141); Mecmauz Zevaid(2/11); Tefsiru İbni Kesir(3/394); Suyuti Tenvirul Havalik(1/42); Tuhfetul Ahfezi(3/160); İbni Kesir; hasen dedi)
  7. Ömer (r.anh) Medine’deki mescide üzeri insan figürüyle süslü Suriye işi bir gümüş buhurdanlık hediye etti. (İbni Rusteh el Âlâkun Nefise (s.66)
  8. İmam Malik Bin Enes (r.aleyh) hadis dersi verirken tütsü yaktırırdı. (Kadı Iyaz , Tertibul Medarik (1/154); Şifau Şerif (s.431)
  9. Selman (r.anh) evlendiği gün eşinin tütsü yaktığını görünce; “bu zararlıdır, yangına sebeb olabilir. Bunu memleketinden mi getirdin?” demiş, eşi; “düğün evinin süslenmesi adettir” deyince karşı çıkmamıştır. (İbni Habib Gaye ve Nihaye(37); Ebu Nuaym Hilye (1/185)
  10. Vehb Bin Munebbih (r.anh) dedi ki; “Harun (a.s.) mabedleri tütsülerdi.” (İbni Ebi Şeybe (7/221)

5045- Nafi (r.anh)’den rivâyete göre, şöyle demiştir:
Abdullah b. Ömer, tütsü yaptığı zaman kafûr ve başka bir koku karıştırmaksızın sadece öd ağacıyla tütsü yapardı. Bazen de kafûrla öd ağacını karıştırırdı ve “Rasûlullah (s.a.v)’de böyle tütsü yapardı derdi. ”
(Nesâi, Süslenme, Bab 38, Hadis no : 5045)

Namaz bölümünde şunlar yazıyor:
750) “… Vasile bin el-Eskâ , (Radıyallâhu anh) den rivayet edildiğine göre Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu, demiştir:
«Çocuklarınızı, delilerinizi, satın almanızı, satışınızı, münakaşalarınızı, seslerinizi yükseltmeyi, had cezalarınızın infazını mescidlerinizden uzak tutun. Mescidlerinizin kapılarının yakınında abdest alma yerlerini ittihaz ediniz. Ve Cumua günlerinde mescidlerinizi buhurla tütsüleyiniz.»”
(Nesâi, Namaz, 750)

720- Enes b. Malik (r.anh)’den rivâyete göre, şöyle demiştir:
Rasûlullah (s.a.v) Mescidin kıble duvarında bir tükrük gördü ve o kadar gazablandı ki yüzü kıpkırmızı oldu. Ensardan bir kadın kalkarak tükrüğü kazıdı ve oraya güzel bir koku sürdü.
Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v) de “Ne güzel oldu” buyurdu.
(Nesai, Mesacid, Bab 35, hadis no : 720; Muslim, Mesacid, 13; İbn Mâce, Mesacid: 10)

Tütsü Yakınca Cin Musallat Olur mu?

Tütsü yaktıktan sonra, yakan kişiye cin musallat olması gerçek dışıdır. Bunlar tamamen hurafedir. Ne Kur’an’da ne de hadislerde böyle bir şeyin bahsi geçmemektedir. Zaten yukarıdaki yazıda da bunun hadislerde geçen bir durum olduğunu okuyabilirsiniz. Ancak bazı ilimler için tütsülerin yakıldığı bilinmektedir. Havas ilminin vazgeçilmez unsurlarından olan tütsüler, havas alimleri tarafından kullanılır. Havas ilminde yapılan her çalışmanın kendine özgü tütsüleri vardır. Bu tütsüler yapılacak çalışmaya göre uygulanarak kişinin rahatlaması ve sıkıntısının giderilmesinde büyük rol oynar. Ancak bir tütsünün tek başına yakılması yani herhangi bir uygulama ya da çalışma yapılmadan yakılması hiçbir sorunu çözmez. Havas ilminde tütsülerin yeri büyüktür ve nerede hangi tütsünün nasıl kullanılacağı çok daha önemlidir. Havas alimleri sorunun türüne göre ve yaptıkları çalışmalara göre bu tütsüleri kullanarak kişinin sorununu çözmeye çalışırlar.

Kontrol

derin bir hoca arıyorum,en iyi medyumlar kimler,güvenilir medyum hocalar,dürüst medyumlar,büyü yapacak hoca arıyorum,hollandada iyi bir hoca arıyorum,hollandada medyum arıyorum,hollanda medyum,hollanda medyumları,hollandada olan medyumlar,hollandada güvenilir medyum,hollandada büyü bozan medyum,hollandada büyü yapan medyum

Hollanda’da Medyum Arıyorum

Hollanda’da medyum arayan insanların, hristiyan bir ülkede yaşamalarından dolayı medyum bulmaları biraz zor oluyor. Ancak …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir